ICT ADVIES EN AUDITS VOOR ORGANISATIES

Hugo richt zich vanaf 1 februari 2013 vooral op het bieden van ICT consultancy
aan organisaties die op dit vlak een doorlichting vragen, hetzij om door het bos
de bomen nog te blijven zien, hetzij om foute configuraties te detecteren en een alternatief te helpen bieden.

Niet zelden hangt een organisatie af van één of meerdere partijen en is de groei van het netwerk en het computerpark, zeg maar de hele ICT-omgeving, het gevolg van jarenlange stapsgewijze aanpassingen, door wisselende noden ingegeven en door verschillende partijen geadviseerd. Dit leidt vaak tot tegenstrijdigheden
en onnodige kosten.

Onze tussenkomst garandeert dat u orde op zaken kunt stellen en de juiste keuzes voor de toekomst maakt.

PROFESSIONELE WEBSITES EN WEBAPPLICATIES

We hebben onze portfolio versmolten met een collega waar we sinds jaar en dag op correcte en aangename wijze mee wisselwerken.

Onze webklanten kunnen nu bijgevolg terecht bij onze partner Plenso New Media Solutions te Roeselare. Wij werken nauw samen om invulling te geven aan uw website gerelateerde vragen.

Plenso heeft met 12 jaar ervaring een uiterst grote know how opgebouwd omtrent websites, applicaties, google-score, hosting en domeinbeheer.

Het team is samengesteld uit profielen met overlappende kennis waardoor u over een one-stop-shop beschikt voor al uw vragen.
Click to email me

[ Site by Plenso ]